Operasyonel Avantajları

Operasyonel Avantajları :

Filo Yöetimi: Araçfilonuzun yöetimi ile ilgilenecek ayrıbir insan kaynağıa ihtiyaçduymazsıı. Kiralayacağıı araçarııla ile ilgili her tülükonu içn tek bir temas noktasııarayarak, hiçir sorunla siz uğaşazsıı.

Araçarı Kullanı SonrasıSatışı Filonuzun yenilenme zamanıgeldiğnde mevcut araçarııı satışarıile ilgilenmek durumunda kalmazsıı.

Yol Yardı Hizmeti: Hasar ihbarıve acil yardı içn 7/24 hizmetimizden yararlanabilirsiniz. İçnde bulunduğnuz şrtlara bağıolarak, çkme, kurtarma, konaklama, ikame araç seyahate devam, tıbi yardı v.b. yol yardı hizmetlerinden tercihte bulunabilirsiniz.

Sigorta: Kasko, trafik sigortasıve MTV zamanıdan takip edilir, öenir ve poliç size ulaşııı.

Bakı & Onarı Yöetimi: Araçarııı bakı & onarı ve Karayollarımuayene işemleri zamanıda takip edilir ve eksiksiz olarak yapıı.