Finansal Avantajlar

Operasyonel Kiralama Avantajları

Finansal Avantajları :

Ösermaye Kullanıı Satı almada araç bedelinin tamamııödersiniz. Kiralama yoluyla sağayacağıı avantajla kullanmadığıı nakitinizi veya bankalardaki kredi limitinizi, işnizle ilgili bir yatııa yönlendirebilirsiniz. Araçlar aktifleşirilmediğ için bilançoda şrket borçluluğnun artmasııönleyerek firma kredibilitesini olumlu etkiler.

Nakit Akışı: Özsermaye kullanımadığıiçin de firmaları nakit akışıetkilenmez. Kira bedelleri düzenli ve sabit olduğ için nakit akışıııplanlayabilirsiniz.

Büçleme Kolaylığı Aylı ödemeler sayesinde maliyetler sabitlenir ve eşt dağıılıbir gider bütçesine destek oluşurur.

İinci El Değr Riski: Aracı dönem sonu ikinci el değr riskinin tamamıoperasyonel kiralama hizmetini veren şrket tarafıdan üstlenilir.